DigiOstu - maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen (10 op)

Koulutushanke on päättynyt.

DigiOstu -hanke 2016-2017 oli Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Hanke toteutettiin yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ammatillisen koulutuksen henkilökunnan osaamista maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa. Koulutuksen aikana osallistujat kehittivät organisaation osaamisen tunnistamisen toimintatapoja sekä laadunhallintaa.

Koulutus sísälsi webinaareja, tehtäviä verkossa sekä kehittämistehtäviä liittyen oman organisaation toimintaan.

Koulutus koostui kolmesta moduulista:

  • Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen
  • Ohjaus osana osaamisen tunnistamisprosessia
  • Osaamisen laatu ja kehittäminen

Moduulien sisällöt esitellään tarkemmin Koulutuksen sisältö -välilehdellä.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajien kanssa toimiva ammatillisen peruskoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen henkilöstö sekä työelämän edustajat, jotka toimivat yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Koulutus toteutettiin lähiopeuksena sekä webinaareina. Syksyllä 2017 oli käynnissä pelkästään verkkototeutus.