Koulutuksen sisältö

Koulutushanke on päättynyt.

Koulutus oli tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa toimivalle ammatillisen koulutuksen henkilöstölle sekä työelämän edustajille, jotka toimivat yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Koulutukseen kuului kolme moduulia:

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen

  • Formaalin, informaalin ja nonformaalin osaamisen tunnistaminen
  • Osaamisen tunnistamisen paikat: kotoutumiskoulutus, ammatillinen koulutus, työpaikalla tapahtuva tunnistaminen
  • Validit menetelmät maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa
  • Osaamisen tunnistamisen taidot, valmiudet ja oma rooli osaamisen tunnistamisessa

Ohjaus osana osaamisen tunnistamisprosessia

  • Ohjaus osana osaamisen tunnistamista
  • Monikulttuurinen ohjaus ja sen menetelmiä
  • Maahanmuuttajien oppimisen valmiudet ja vaikeudet

Osaamisen laatu ja sen kehittäminen

  • Validointiprosessin laatu ja laadunhallinta
  • Kansalliset ja kansainväliset laadunhallintamenetelmät ja -mittaristot
  • Oppilaitosten ja organisaatioiden osaamisen tunnistamisen laadunhallinta sekä toimintatapojen kehittäminen osaamisen tunnistamisessa